WOLNY RYNEK

Warunki transakcji zależą jedynie od obopólnej zgody jednostek.

WOLNY HANDEL

Kupujący i sprzedający nie podlegają ograniczeniom ze strony państwa.

WOLNA WOLA

Los jednostek zależy od podejmowanych przez nie decyzji.

Nasza Misja

Przywrócenie pojęcia leseferyzmu do debaty publicznej, działanie na rzecz wolności, by zarówno my, jak i przyszłe pokolenia mogły żyć w jak najlepszej przyszłości.

Stworzenie warunków dla ludzkości, by mogła żyć w świecie, gdzie jej twórczy potencjał będzie miał pełną swobodę kreacji rzeczywistości.

Nasza Filozofia

Głęboko wierzymy w potencjał ludzkiego umysłu. Z tego powodu za najefektywniejszy i jedyny moralny system polityczno-gospodarczy uważamy taki, który zapewnia wolność jednostki w jak najszerszym wymiarze. Tym systemem jest KAPITALIZM LESEFERYSTYCZNY.

Państwo powinno w jak najmniejszym stopniu ingerować w suwerenność oraz decyzje, które podejmuje jednostka oraz jego rola powinna się ograniczyć do: stanowienia i stania na straży prawa, obrony narodowej oraz utrzymania porządku wewnętrznego.

Leseferyzm to filozofia dla ludzi, którzy są przeciwni „wielkiemu rządowi” oraz którzy twierdzą, że zbyt wiele zasad w świecie biznesu zatrzymuje ich postęp.

Niewidzialna ręka rynku harmonizuje egoistyczne, jednostkowe interesy i zamienia je we wspólne dobro gospodarującego społeczeństwa. Zapewnia również najbardziej efektywny podział pracy przez optymalne lokowanie czynników produkcji.